Avfallsbeholder OSLOKURVEN PPG

100 liter, med innerbeholder og lås

Logo fra plastinorAvfallsbeholder støpt med husholdningssøppel
NYHET:
avfallsbeholderen vår blir nå også støpt av gjenvunnet plastsøppel.
Prosjektet hos Plastinor AS heter  "FRA SØPPEL TIL SØPPEL" 

Avfallsbeholderne leveres i mørk grønn, sort og mørk grå
støpt i fargeekte og værbestandig polyetylen (resirkulerbar) .
og nå også i gjennvunnet husholdningsplast

Stål innerbeholder for sekk.
Om ønskelig kan sokkelen fylles med sand. 
Avfallsbeholderen kan også festes til grunnen.
 

Utviklet på oppdrag fra Oslo kommune

Utviklet på oppdrag fra Oslo kommune